เกี่ยวกับเรา

ประวัติของเรา
Group 10034
line01
บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2503 เพื่อประกอบธุรกิจสิ่งทอ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด (เดิมใช้ชื่อ บริษัท อั่งเปา แอสเซ็ท จำกัด และบริษัท ไทยทนทานเท็กซ์ไทล์ จำกัด) ซึ่งต่อมาในวันที่ 10 สิงหาคม 2535 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปลี่ยนเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” ในปี 2537 จากนั้นได้หยุดกิจการสิ่งทอ และเข้าสู่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2551 ก่อนเข้าซื้อสินทรัพย์จาก บริษัท ณุศาศิริ แกรนด์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ณุศาศิริ และเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “ณุศาศิริ” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

กว่า 25 ปีที่ ณุศาศิริ เติบโตและเชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำให้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจสุขภาพที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงและต่อเนื่อง ทั้งจากปัจจัยการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ และภาพรวมการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุทั่วโลก รวมถึงกระแสรักสุขภาพที่ผู้บริโภคทั่วโลก เสริมแรงด้วยนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการดูแลสุขภาพในระดับสากล (Medical Hub) ที่กำลังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการดูแลสุขภาพที่คนทั่วโลกมุ่งความสนใจ ณุศาศิริจึงได้ปรับแผนกลยุทธ์การดําเนินงานโดยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ธุรกิจการดูแลสุขภาพ เพื่อรองรับการเติบโตของ ด้านนี้ รวมถึงการเติบโตด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกันในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ ณุศาศิริ จึงเริ่มเข้าลงทุนในธุรกิจสุขภาพโดยการซื้อแฟรนไชส์ “โรงพยาบาลพานาซี” จากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาแบบบูรณาการเน้นการรักษาโดยใช้ธรรมชาติบําบัด ร่วมกับการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในระดับลึก เช่น นวัตกรรมการใช้สเต็มเซลล์แก้ไขปัญหาสุขภาพ รวมถึงการชะลอวัยด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทดแทนการรักษาด้วยยาหรือสารกลุ่มเคมีบำบัด และขยายเครือข่ายโรงพยาบาลไปสู่ประเทศจีน รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาบาลพานาซี ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแผนงานสร้างแฟรนไชส์คลินิก รวมถึงการปรับแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทให้ตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อรองรับการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจนี้

Group 111
line01
World Medical Alliance

บริษัท เวิล์ดเมดิคอล อลิแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (WMA) เป็น Trading Company ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของผู้คนในยุคปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงนวัตกรรมการแพทย์ในระดับโลกให้ถึงมือผู้ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เพื่อเป็นอีกกำลังสำคัญในการเสริมศักยภาพการเติบโตและสร้างการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด และก้าวข้ามข้อจำกัดในการเข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด
ผ่านความร่วมมือที่สำคัญของพันธมิตร ผู้ให้บริการทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพจากทั่วทุกมุมโลก

Group 9998
line01

บริษัท พานาซี จำกัด ยึดแนวทางในการดูแลรักษาด้วยหลักการแพทย์แบบผสมผสาน หลักการแอนไทเอจจิ้ง และหลักการเซลล์บำบัดซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีชื่อเสียงจากประเทศเยอรมนีมาใช้ เพื่อฟื้นฟูดูแล และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ พร้อมคืนความอ่อนเยาว์ให้แก่ร่างกาย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของพานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ และโรงพยาบาลพานาซีเป็นผู้ออกแบบการรักษาที่เหมาะสมให้กับแต่ละบุคคล เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาเป็นสำคัญ โดยเสริมด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือกต่างๆ ที่มีชื่อเสียง อาทิ การทำคีเลชั่น การล้างพิษ การทำทรีตเม้นท์ รวมทั้งการตรวจภูมิแพ้อาหารอันก่อให้เกิดการเจ็บป่วยต่างๆ ด้วยการให้อาหารเสริมและวิตามิน เพื่อเสริมสร้างการรักษาและสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย รวมทั้งได้นำการรักษาด้วยเซลล์บำบัด

ทั้งนี้ศาสตร์การรักษาด้วยเซลล์บำบัดดำเนินการที่ประเทศเยอรมนี โดยจะมีการเตรียมพร้อมร่างกายทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการทำคีเลชั่น การล้างสารพิษ การทำทรีตเม้นท์ ฯลฯ พร้อมการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด จึงมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่เห็นผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ

โครงสร้างองกรค์
วิสัยทัศน์ของเรา
บริษัทเทคโนโลยีด้านสุขภาพชั้นนำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั่วโลก

ศูนย์กลางทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยระดับโลก ที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำเพื่อให้คนทั่วโลกเข้าถึงได้โดยง่าย
โดยมุ่งหวังให้คนทั่วโลกมีสุขภาพดีตลอดอายุขัย

พันธกิจของเรา
Group 10068
แบรนด์และสินค้าที่มีศักยภาพ ในการแข่งขัน

สร้างจุดขายที่โดดเด่นให้กับหมวดสินค้าปัจจุบัน

 • คุณภาพของสินค้า anti aging ที่เหนือกว่าคู่แข่ง
 • Skin solution from Panacee Hospital
Path 9088
เพิ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคู่ค้า และ Community เพื่อการสร้างตลาดใหม่

ตลาดในประเทศ – การสร้าง leads ผ่านโมเดล B2B กับ องค์กรต่างๆ
ที่มีลูกค้า high potential และมีฐานข้อมูลลูกค้าที่ใหญ่และตรงเป้าหมาย

 • คอมมูนิตี้ และ content creator ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น อมรินทร์, KOL
 • บริษัทประกันชั้นนำ
 • กลุ่มคอร์เปอเรท เช่น 100 บริษัท ที่อยู่ภายใต้ SET
Group 10071
สร้าง Omni Channel Health Eco-System

การบริการผ่าน Multi Channel

 • ขยายโมเดลทางธุรกิจแบบ asset light ผ่าน Panacee
  business partner
 • Panacee product shop in shop ที่มีความยืดหยุ่นตามขนาดธุรกิจ

Smart health care

 • การบันทึกสุขภาพผ่าน mobile application
 • การปรึกษาด้านสุขภาพทางไกล Panacee Med
 • เภสัชกรรมทางไกล – store around
 • Health Mall
หน้าแรก
บัญชีของฉัน
สินค้า
0
ตะกร้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

บันทึก